UAC

UAC 2017-11-06T10:27:24+00:00

UAC Berhad

AddressUAC Logo
P.O. Box 3133
Pejabat Pos Kelana Jaya
46805 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

Contact
Ooi Kay Eng
Tel.: +603 7721 9393
Fax: +603 7721 9300
ooi_kay_eng@uac.com.my
www.uac.com.my

Member since 2009